BLOG A NOVINKY

Rozhodli jsme se podpořit dobrou věc! Každý rok se v Ostravě jede Bělským lesem nesoutěžní cyklojízda. A vždy pomáhá! Jde o charitativní cyklojízdu nočním lesem a letos se jede na pomoc Jonáškovi z Ostravy. Pomohli jsme rozsvítit celou trasu noční jízdy. Jízda to byla mimořádná a se skvělým zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nádherně rozsvícená a vyzdobená kola a závěr cesty s finanční pomocí pro malého Jonáška.

Střežili jsme WORLD SHOTOKAN KARATE CHAMPIONSHIP 2022. Rozhodně bylo na co koukat a ověřit si, že karate je sport pro všechny a snad i v každém věku.

Od 15. -17. listopadu se v italském Miláně uskutečnil veletrh Sicurezza. Byly tři dny nabité nových informací, skvělých vystavovatelů a řečníků. Veškeré projekty se zaměřovaly na městskou bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, bezpečnostní drony, detekci a hašení požárů, automatizaci budov, smart budovy a města.

Je to jediný veletrh v Itálii, kde se nabízí příležitost setkat se významnými výrobci a distributory bezpečnostních a požárních systémů na jednom místě. Celkově se účastnilo 619 vystavovatelů ze 37 zemí.

Během celého bezpečnostního festivalu si mohli účastnici poslechnout mnoho přednášek, podívat se na praktické ukázky a osobně se seznámit z mnoha odborníky ze světa kybernetické bezpečnosti. Pro všechny byla připravena například:

 • Aréna kybernetické bezpečnosti,
 • Soukromé bezpečnostní služby, osobní obrana,
 • Nová realita cestování z pohledu bezpečnosti,
 • Nové technologie v oblasti IP dopravy ve smart městech,
 • Smart City a Smart Mobility – nové technologie,
 • Technologický vývoj a nové významy bezpečnosti,
 • Poplašné systémy proti vniknutí a krádeži,
 • Zabezpečení síťového fóra,
 • Bezpečnost ve zdravotnických zařízení a mnoho dalšího.

Ve čtvrtek 9. září se sešli největší kapacity v oblasti telemedicíny a předávali si poznatky z praxe a osobní zkušenosti. Společně jsme prezentovali, diskutovali a představili úspěšné projekty. Akce se zúčastnili nejen odborníci ale také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zdravotních pojišťoven, hejtman Moravskoslezského kraje a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

Naše společnost představila základní hrozby směřované na zdravotnická zařízení formou kyber útoků. Kyberbezpečnost je aktuálně jedním z nejrychleji rostoucích odvětví prevence této formy kriminality, která nyní celosvětově páchá škody přesahující např. obchod s drogami. Ucelenou přednáškou jsme nastínili základní hrozby, slabí místa a formy řešení, přičemž stejně jako u prevence zubního kazu, je i tady nejdůležitější právě ono "čištění zubů", tedy prevence a nezanedbávání poměrně jednoduchých činností. Jejich podcenění pak může znamenat mnoho škod.

Pandemie Covid-19 zamíchala mnoha kartami, a také těmi kybernetickými v oblasti bezpečnosti. Na začátku roku 2020 zůstal celý svět doma. Lidé se museli ze dne na den naučit z domu objednávat jídlo, oblečení, ale také začít pracovat v bezpečí domova. Celý jejich život se najednou ocitl za obrazovkami počítačů a telefonů. Doma byli lidé před virem sice v bezpečí, ale nikoliv před počítačovými hackery.

Energetika, zdravotnictví, bankovnictví, doprava, průmysl, vodní hospodářství, nebo digitální infrastruktura. Přesně tyto oblasti jsou pro počítačové piráty nejzajímavější. Nejvíce zranitelné, až tak nestřežené, ale hlavně takové, které by při úspěšném útoku, způsobily narušení chodu státu.

Výzkumná zpráva společnosti Tanium shrnula poznatky v oblasti zabezpečení v online světě v roce 2021[1].

 • O 98 % se zvýšily bezpečnostní problémy v prvních dvou měsících pandemie,
 • 93 % globálních IT lídrů oddálilo priority zabezpečení,
 • 43 % lídrů IT nahlásilo problémy s opravami na osobních zařízeních,
 • 47 % vedoucích IT provozovatelů plánují zlepšit procesy oprav,
 • 48 % globálních IT lídrů investuje do nástrojů pro správu koncových bodů,
 • 38 % globálních IT lídrů snižují závislost na VPN,
 • o 90 % se zvýšil nárůst kyberútoků hlášených od CXO expertů.

Výroční zpráva Security Report od společnosti Check Point Research zase poukazuje na nejčastější cíl hackerů. Útoky na oblast zdravotnictví se v minulém roce zvýšily o 45 %. Výroční zpráva společnosti shrnuje následující:

 • přes 80 % podniků zjistilo, že jejich bezpečnostní nástroje jsou nedostačující a mají omezené funkce. Zabezpečení veřejných cloudů je pro ně stále ze 75 % velkým problémem.
 • Hackeři nejvíce cílili na osoby pracující na home-office. Ukrást data, nebo proniknout do sítě se snažili přes trojské koně Emotet a Qbot.
 • Každých 10 sekund se stane obětí nějaká organizace. Hackeři často vydírají uživatele pod záminkou zveřejněním zcizených dat.
 • Téměř v polovině společností si alespoň jeden zaměstnanec stáhl škodlivou mobilní aplikaci, která se snaží dostat především k citlivým bankovním údajům. [2]

Dokument obsahoval i další informace a zjištěné skutečnosti. Každý den se více jak 100 000 škodlivých webů a 10 000 souborů snaží způsobit někdy i nevratné škody v online prostředí uživatele. Téměř každá společnost byla vystavena pokusu o zneužití svých soukromých dat. Ve všech oblastech života[3], vzrostly několikanásobně kybernetické útoky.

Rok 2020 nečelil tváří v tvář jen virovému onemocnění. Poprvé svět zjistil, jaké to je, když se celý společenský, kulturní, nebo osobní život ocitne najednou na monitorech počítačů a v mobilních telefonech. Dlouho opomíjená kybernetická bezpečnost byla velice skloňovaným pojmem a stala prioritou pro budoucí a bezpečné fungování všech států na světě.

 

[1] https://world-at-home.tanium.com/

[2] https://mobilenet.cz/clanky/rok-2020-prinesl-krome-pandemie-koronaviru-i-vice-kybernetickych-utoku-na-nemocnice-43079

[3] Energetika, zdravotnictví, bankovnictví, doprava, průmysl, vodní hospodářství, digitální infrastruktura aj.

Terminál používá nejnovější algoritmus pro rozpoznávání obličeje s ústenkou, maskou, respirátorem, nebo jinou ochranou úst před produkcí kapénkové nákazy. Současně měří tělesnou teplotu pomocí infračerveného čidla. Rozpoznání a měření teploty proběhne během několika sekund s vysokou přesností a bez fyzického kontaktu. Technologie umožňuje snadou a cenově dostupnou kontrolu vstupu potencionálně nemocných osob do celé řady objektů. Využití je ideální nejen v malých a středních firmách, kde zabrání šíření nemoci mezi zaměstnanci, ale uplatnění najde také na úřadech, v bankách, sportovních centrech, obchodech, čekárnách apod.

Terminály umožňují rychle a účinné měření okamžité teploty těla. Jsou schopné velmi rychle měřit teplotu osob ve vnitřním prostředí po vstupu do určených prostorů, prodejny, služebního vstupu apod. Bezdotykové měření teploty probíhá přiblížením obličeje osoby na vzdálenost cca 50 cm od displaye. Systém je vybaven přehledným LED displejem s odečítáním změřené teplotní hodnoty, porovnává nastavenou prahovou minimální hodnotu 37 stupňů se skutečnou teplotou osoby. V případě detekce zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu je spuštěná zvuková signalizace a vizuálně uvedená hodnota skutečně změřené teploty. Zvukovou a vizuální signalizaci je upozorněna obsluha v recepci, ostraha objektu nebo jiná osoba, která provede dodatečné kontrolní měření bezkontaktním teploměrem pro potvrzení skutečně zjištěné zvýšené teploty a má možnost danou osobu vykázat z prostoru.

Vysoká efektivita umožňuje rychlé provádění kontroly s průchodnosti cca až 30-40 osob za minutu. Pokročilý typ algoritmu vyhodnocování IR senzoru umožňuje dosáhnout přesnosti měření cca 0,5 stupně.

 

VÍCE INFORMACÍ K TECHNOLOGII

Technologie umožňuje snadou a cenově dostupnou kontrolu vstupu potencionálně nemocných osob do celé řady objektů. Využití je ideální nejen v malých a středních firmách, kde zabrání šíření nemoci mezi zaměstnanci, ale uplatnění najde také na úřadech, v bankách, sportovních centrech, obchodech, čekárnách apod.

Bezkontaktní termo kiosky umožňují rychle a účinné měření okamžité teploty těla. Jsou schopné velmi rychle měřit teplotu osob ve vnitřním prostředí po vstupu do určených prostorů, prodejny, služebního vstupu apod. Bezdotykové měření teploty probíhá přiblížením obličeje osoby, jeho čela nebo zápěstí k IR senzoru umístěnému v konstrukci. Podstatné je, že měření je bezdotykové a k detekci se stačí přiblížit nebo přiložit zápěstí. Dle typu zařízení je tato vzdálenost 5 až 300 cm od IR senzoru. Systém je vybaven přehledným LED displejem s odečítáním změřené teplotní hodnoty, porovnává nastavenou prahovou minimální hodnotu 37 stupňů se skutečnou teplotou osoby (prahovou hodnotu teploty lze nastavovat). Oba údaje jsou zobrazovány na displeji. V případě detekce zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu je spuštěná zvuková signalizace a vizuálně uvedená hodnota skutečně změřené teploty. Zvukovou a vizuální signalizaci je upozorněna obsluha v recepci, ostraha objektu nebo jiná osoba, která provede dodatečné kontrolní měření bezkontaktním teploměrem pro potvrzení skutečně zjištěné zvýšené teploty a má možnost danou osobu vykázat z prostoru.

Vysoká efektivita bezkontaktních kiosků a rámů umožňuje rychlé provádění kontroly (osoby si provádí měření samostatně po přiblížení se k IR senzoru, přiložením zápěstí) s průchodnosti cca až 30-40 osob za minutu. Pokročilý typ algoritmu vyhodnocování IR senzoru umožňuje dosáhnout přesnosti měření cca 0,3-0,5 stupně. Systém eviduje počet zkontrolovaných osob a počet poplachů vyvolaných zvýšenou teplotou, a průběžně zobrazuje počet na hlavním panelu.

Systém detekce včetně rámu je snadno přemístitelný (váha zařízení je cca 30 kg) a s bezproblémovou instalaci v jiném místě.

VÍCE INFORMACÍ K TECHNOLOGII