AUTOMATICKÁ VRÁTNICE

AUTOMATICKÁ VRÁTNICE

Realizujeme výstavbu nových, plně automatizovaných vrátnic na bezobslužná moderní/smart řešení.

Automatická vrátnice funguje na principu několika kamer s rozpoznáváním registračních značek a dalších parametrů.

Vše je řízeno speciálním inteligentním softwarem pro bezobslužný provoz.

Náklady na personál minimalizovány

Eliminace chybovosti lidského faktoru

Zrychlení celého procesu odbavení průjezdu či průchodu

MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

Podhledová kamera
Čárové kódy
SPZ/RZ kamery
Pěší návštěvy
Tisk sestav
a váženek
Senzory polohy
vozidla
Dopravní návestidla
Nákladní váha

VÝHODY

Úspora personálu

Zvýšení bezpečnosti areálu

Automatické získání provozních dat a tvorba precizní statistiky

Průkaznost evidence

Rychlé a komfortní odbavení

Okamžitá informace o situaci v areálu

Komunikace s ostatními systémy

Zrychlení celého procesu zadávání návštěv nasazením čtečky dokladů

Jistota správnosti vyplněných údajů

Ověření pravosti a platnosti dokumentů čtečkou

Odbavování návštěv prostřednictvím tabletu s přístupovým systémem

POPIS SYSTÉMU

Vysoký stupeň automatizace zpracování všech událostí představuje významný komfort a redukci nákladů na personální obsluhu
Každý průjezd vozidla je zaznamenán včetně snímku SPZ/ RZ a snímku pohledové kamery
Obousměrná komunikace se všemi systémy vrátnice a vážním terminálem
Přístupová práva široce škálovatelná pro různé úrovně uživatelů