VIRTUAL CLOSE PROTECTION

VIRTUAL CLOSE PROTECTION

Efektívne sledovanie rizikových miest šetrí Váš čas i peniaze. Využite pokročilé bezpečnostné technológie zdieľaného centra diaľkového dohľadu pre rýchlu a efektívnu reakciu na bezpečnostné hrozby a elimináciu strát.Koncept pružne kombinuje priame stráženie, diaľkový dohľad a analýzu obrazu prostredníctvom inteligentných kamerových systémov do jedného funkčného procesu.

Jedná sa o veľmi efektívnu formu ochrany, ktorá koncentruje množstvo bezpečnostných informácií a súčasne šetrí Vaše finančné prostriedky, a to práve vďaka zdieľanému modelu diaľkového dohľadu.

Koncept ťaží už z existujúcej infraštruktúry inteligentného kamerového systému a softvérového riešenia. Nejde teda len o obyčajný záznam stráženého perimetra, ale o vyvolanie potrebných reakcií na sledovanú udalosť, ktorej pozorovateľom je operátor dohľadového centra.

Reakcie môžu byť rôzne a to od odoslania správ, spustenia poplachu až po ďaleko sofistikovanejšie akcie spojené s automaticky vyvolanou analýzou napr. zablokované parkovisko, podozrivé správanie osôb, opakujúce sa udalosti, sledovanie tovaru a pod.

Detekcia nečinných
a odstránených objektov
Detekcia nestandardního
chování osob v objektu
Optická detekcia toku objektov
Detekcia trajektórie, rýchlosti, smeru
a farby objektov
Kontrola vstupu a vjazdu vozidiel do verejnosti
neprístupných priestorov pomocou virtuálnych čiar
Detekcia a počítanie
množstvo osôb

INTELIGENTNÁ ANALÝZA OBRAZU

Bezpečnostná analýza a riešenie zabezpečenia
Eliminácia strát a prevádzkových nedokonalostí
Dohľad nad pohybom osôb (zamestnancov, zákazníkov) a pohybom tovaru
Zvýšenie bezpečnosti na rizikových miestach (čerpacie stanice, parkoviská, hotely a odlúčené pracoviská)
Dohľad nad činnosťou servisných organizácií
Osobný alarm zdravotne indisponovaných osôb

MOŽNOSTI

vzdialený dohľad nad záujmovým objektom alebo osobou

upozornenie na neštandardné situácie v perimetra objektu

prenos obrazu incidentu na centrálne dohľadové centrum

reportovanie bezpečnostných incidentov povereným osobám

implementácia do súčasných bezpečnostných systémov

automatické vytváranie štatistík (SIEM)