AUTOMATICKÁ VRÁTNICA

AUTOMATICKÁ VRÁTNICA

Realizujeme výstavbu nových, plne automatizovaných vrátnic na bezobslužné moderné / smart riešenie.

Automatická vrátnica funguje na princípe niekoľkých kamier s rozpoznávaním registračných značiek a ďalších parametrov.

Všetko je riadené špeciálnym inteligentným softvérom pre prevádzku bez obsluhy.

Náklady na personál minimalizovaný

Eliminácia chybovosti ľudského faktora

Zrýchlenie celého procesu odbavenia prejazdu či priechodu

MOŽNOSTI AUTOMATIZÁCIE

Podhľadová kamera
Čiarové kódy
SPZ/RZ kamery
Pešia návštevy
Tlač zostáv
a váženek
Senzory polohy
vozidla
Dopravné návestidlá
Nákladná váha

VÝHODY

Úspora personálu

Zvýšenie bezpečnosti areálu

Automatické získanie prevádzkových dát a tvorba precízne štatistiky

Preukázateľnosť evidencia

Rýchle a komfortné odbavenie

Okamžitá informácie o situácii v areáli

Komunikácia s ostatnými systémami

Zrýchlenie celého procesu zadávania návštev nasadením čítačky dokladov

Istota správnosti vyplnených údajov

Overenie pravosti a platnosti dokumentov čítačkou

Odbavovanie návštev prostredníctvom tabletu s prístupovým systémom

POPIS SYSTÉMU

Vysoký stupeň automatizácie spracovania všetkých udalostí predstavuje významný komfort a redukciu nákladov na personálnu obsluhu
Každý prejazd vozidla je zaznamenaný vrátane snímky ŠPZ / RZ a snímky pohľadovej kamery
Obojsmerná komunikácia so všetkými systémy vrátnice a váhovým terminálom
Prístupové práva široko škálovateľné pre rôzne úrovne používateľov